Publicaties

In 1984 voltooide ik mijn theologische studie in Amsterdam met een doctoraalscriptie voor het vak kerkgeschiedenis getiteld: Deus Amicitia est. Aelred van Rievaulx over de geestelijke vriendschap (gepubliceerd in het Benedictijns Tijdschrift). Die studie gaat over de wijze lessen die de Engelse Cisterciënzer abt Aelred ( ca. 1110–1167) aan zijn broeders meegeeft over het samenleven in een kloostergemeenschap.

Van het vak kerkgeschiedenis verschoof mijn belangstelling naar het vak kerkrecht. Maar er liep wel een lijntje van het één naar het ander: belangstelling voor hoe sociale verbanden werken, in het bijzonder in de kerk. In 1992 promoveerde ik in Groningen op het proefschrift Een grensgeval. Oorsprong en functie van het territoriale beginsel in het gereformeerde kerkrecht.

Toen verschoof mijn belangstelling weer een stukje, van kerkrecht naar gemeenteopbouw. Daarover schreef ik in 2002 een boek getiteld Bouwvakkers en boeren. Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente.

En tenslotte verschoof mijn aandacht nog een keer, nu van de vorm naar de inhoud. Ik wilde niet meer schrijven over gemeenteopbouw, maar bruikbaar materiaal leveren voor de opbouw van de gemeente. Zo ontstond sinds 2010 in samenwerking met Bert Kuipers van de Laurenskerk in Rotterdam een serie gespreksboeken onder de titel ‘In gesprek’. Die zijn met name bedoeld voor het kringgesprek in gemeenten. Ze bevatten steeds tien teksten (met gespreksvragen) die ieder voor zich  genoeg stof bieden voor een avond gesprek. Ze kunnen trouwens ook heel goed voor persoonlijke lezing dienen.

TIEN WAARDEN om in te geloven gaat over tien kernwaarden in het christendom: trouw, geloof, liefde, vergeving, solidariteit, enzovoort.
TIEN VORMEN om je vrijheid te bewaren gaat over de Tien Geboden: wat zeggen die mensen vandaag?
TIEN VRAGEN die steeds terugkomen gaat in op de grote vragen die mensen altijd weer stellen als het over geloven gaat: Bestaat God? Waarom geloven? Leven na de dood? Werkt bidden? enzovoort.
En tenslotte, ZOJUIST VERSCHENEN (maart 2016):
TIEN BEELDEN van hoop, bemoediging en troost . Hierin worden tien bekende en minder bekende gelijkenissen van Jezus besproken. Zie ook (voor interview, voorwoord, etc.):
http://bernardluttikhuis.nl/tien-beelden/

Eerst proberen?
Als je interesse hebt in deze boeken, kijk dan op de volgende pagina kringwerkboeken om een proeftekst te lezen en desgewenst te downloaden.